koopmanskotters

Zeevolen 1968, nu D'Arne

Zeevolen in 1968 op de wateren van Zeeland