Koopmanskotter Weekend 2003

6 en 7 september j.l. was het dan zover. Het eerste Koopmanskotter Weekend wat werd gehouden in de Oude haven van Enkhuizen.

Een groot succes, want al bij deze eerste bijeenkomst waren er 8 schepen van de partij en kwamen er ook nog eigenaren en belangstellende naar Enkhuizen toe.

Hieronder staan de foto’s van dit unieke weekend.

Video CD van dit weekend is beschikbaar voor PC en DVD! Bestel